banner-licogi1
rendering_8_hao
banner
banner-01

Về chúng tôi

Công ty cổ phần LICOGI 14 là một trong những đơn vị mạnh của Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI Bộ Xây Dựng (nay là Tổng Công ty LICOGI – CTCP). Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập theo quyết định số 184/BXD-TCCB ngày 11/2/1982 của Bộ Xây Dựng CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 Tên giao dịch: LICOGI 14 JOINT STOCK COMPANY LICOGI 14 – Tiềm năng, lợi thế phát triển và luôn mong được cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác ở...