Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính - 20.04.2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2016 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2016:

scan0183_01

scan0183_02

scan0183_03

scan0183_04