Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo tài chính - 20.10.2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2016 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý III năm 2016: