Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính - 21.01.2014

Căn cứ các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 Công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí 4 năm 2013 như sau:
Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC quý 4/2013:

cdkt_q4

cv-cong-bo

kqkd_quy4

lctt_q4