Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của công ty

Thông tin năng lực - 06.11.2011

Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật của công ty

TT

   Chuyên môn kỹ thuật theo nghề

Số lượng

Bậc kỹ thuật

< 5 năm

< 10 năm

> 10 năm

A

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật

186

86

60

40

1

Kỹ sư­ xây dựng

39

20

12

7

2

Kỹ sư­ cầu đ­ường

16

10

4

2

3

Kỹ sư­ khai thác lộ thiên

10

4

4

2

4

Kỹ sư­ thuỷ lợi

22

10

7

5

5

Kỹ sư trắc đạc

11

4

5

2

6

Kỹ sư động lực

6

3

2

1

7

Kỹ sư máy xây dựng

11

3

6

2

8

Kỹ sư điện

2

1

1

9

Kỹ sư kinh tế

16

5

7

4

10

Cử nhân kinh tế

9

5

2

2

11

Kỹ s­ư điện tử Viên Thông

1

1

12

Cử nhân ngoại ngữ

1

1

13

Cử nhân luật kinh tế

1

1

14

Cán bộ cao đẳng, trung cấp

41

20

9

12