Dự án đô thị Minh Phương

Các văn bản, quyết định liên quan quyết toán Dự án bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

Các văn bản, quyết định liên quan bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng: – Văn bản số 200/UBND-QH ngày 25/11/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc bàn giao hệ thống Cấp điện dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Minh Phương, thành phố Việt […]

Các văn bản, quyết định liên quan quá trình thực hiện: Dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

  – Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xây dựng dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 6.1. Hạng mục […]

Các văn bản, quyết định phương thức thực hiên dự án và các nội dung khác: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Văn bản số 1255/HC ngày 22 tháng 6 năm 2004 của của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở để bán và cho thuê tại Khu đô thị mới  Minh Phương, thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ […]

Các văn bản thu hồi và giao đất: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Quyết định số 3543/QĐ – UB ngày 17 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì; […]

Các văn bản về môi trường: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường số: 1050/XNMT ngày 05 tháng 11 năm  2004 của Sở Tài nguyên – Môi trường, tỉnh Phú Thọ; – Quyết định số 1361/QĐ – UBND ngày 24/05/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động tài […]

Các văn bản phê duyệt Quy hoạch và Dự án đầu tư: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Quyết định số 1755/QĐ-UB ngày 10/6/2004 của UBND Tỉnh Phú Thọ, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Minh Phương, thành phố Việt Trì; – Quyết định số: 2871/QĐ-CT ngày 16/9/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả […]

Các văn bản về quyết định đầu tư Khu đô thị Minh Phương – thành phố Việt Trì

– Văn bản số: 990/ CP- NN của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 7 năm 2003, về việc cho phép UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện Dự án xây dựng khu đô thị mới, theo phương thức sử dụng quy đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, theo quy định […]

Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở đô thị trên địa bàn thành phố việt trì

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Việt Trì có 13 dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đô thị, dự án hỗn hợp khu thương mại và phát triển nhà ở và dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã được […]

Dự án khu đô thị Minh Phương do LICOGI là chủ đầu tư góp phần làm đa dạng kiến trúc đô thị Việt Trì.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Minh Phương do Công ty CP LICOGI 14 thuộc Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI- Bộ Xây dựng là chủ đầu tư nằm ở vị trí trung tâm thành phố Việt Trì; có cảnh quan, môi trường hấp dẫn, […]