Khu đô thị Nam Minh Phương

Công bố quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam Minh Phương, tỷ lệ 1/500

Công bố quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nam Minh Phương, tỷ lệ 1/500. PTĐT- Ngày 19-1, Sở Xây dựng phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn Licogi 14 tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố […]

Một số văn bản, quyết định liên quan đến dự án Nam Minh Phương

Văn bản số 2647/UBND-KT2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 09 tháng 08 năm 2011 về việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường nối đường 36 m Khu đô thị Minh Phương với đê Tả Thao và khu dân cư đô thị hai bên đường. Văn bản số 1191/TCQLDĐ- CQHDĐ […]

kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2016

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra: 1. Về Đất đai Điều […]

1