Dự án

Cập nhật một số hình ảnh khu đô thị Minh Phương

Khu đô thị Minh Phương quy mô 58,84 ha do công ty cổ phần Licogi 14 làm chủ đầu tư với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dịch vụ phát triển đã thu hút người dân thành phố Việt Trì cũng như các vùng lân cận đến an cư lập nghiệp. Trong nội khu đô […]

Thông tin về tiểu khu Little Park View – Khu đô thị Minh Phương

                                 TỔNG QUAN DỰ ÁN:  LITTLE PARK VIEW – Công viên trong lòng đô thị   Địa chỉ Khu đô thị mới Minh Phương  – thành phố Việt Trì – Phú Thọ Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Licogi […]

kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2016

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra: 1. Về Đất đai Điều […]

THỦY ĐIỆN NHỎ, NGUỒN LỢI LỚN

Với đặc điểm địa lý của đất nước có nhiều đồi núi, cao nguyên và sông hồ, lại có mưa nhiều nên hàng năm mạng lưới sông suối vận chuyển ra biển hơn 870 tỷ m3 nước, tương ứng với lưu lượng trung bình khoảng 37.500m3/giây, rất thuận lợi cho việc phát triển các nhà […]

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÁN HÀNG TẠI KHU ĐÔ THỊ MINH PHƯƠNG

Tính đến ngày 30/9/2016 tình hình bán hàng tại khu đô thị Minh Phương như sau :   Tổng diện tích dự án khu đô thị Minh Phương 58,54 ha Tổng giá trị quyết toán xây dựng toàn dự án 469.273.877.000 đồng Tổng diện tích đất đã bán theo hợp đồng góp vốn 159.583,20 m2 […]

Các văn bản, quyết định liên quan quyết toán Dự án bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

Các văn bản, quyết định liên quan bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng: – Văn bản số 200/UBND-QH ngày 25/11/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc bàn giao hệ thống Cấp điện dự án Xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại  Minh Phương, thành phố Việt […]

Các văn bản, quyết định liên quan quá trình thực hiện: Dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

  – Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xây dựng dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương – thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 6.1. Hạng mục […]

Các văn bản, quyết định phương thức thực hiên dự án và các nội dung khác: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Văn bản số 1255/HC ngày 22 tháng 6 năm 2004 của của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đồng ý giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở để bán và cho thuê tại Khu đô thị mới  Minh Phương, thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ […]

Các văn bản thu hồi và giao đất: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Quyết định số 3543/QĐ – UB ngày 17 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cơ giới và Xây lắp số 14 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì; […]

Các văn bản về môi trường: dự án khu đô thị minh phương – thành phố việt trì

– Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn Môi trường số: 1050/XNMT ngày 05 tháng 11 năm  2004 của Sở Tài nguyên – Môi trường, tỉnh Phú Thọ; – Quyết định số 1361/QĐ – UBND ngày 24/05/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động tài […]