Làm đường – giao thông

Các công trình giao thông đã thi công năm 2011

Với đội ngũ CBCNV, trang thiết bị hung hậu va bê đay kinh nghiệm, LICOGI 14 đang la lá cơ đâu trong việc thi công các công trinh giao thông trên địa ban các tỉnh phía bắc 1. San nền + nền mặt đường, vỉa hè , hệ thống thoát nước tiểu khu 3 Khu […]

Dự án xây dựng các công trình giao thông

Các dự án xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2002 – 2007: Tên nhà thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 Địa chỉ : Số 2068 Đại lộ Hùng Vương – phường Nông Trang – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ .   Danh sách các dự án gần đây […]

1