Xây dựng thuỷ điện

“Dòng sáng” Cốc Ly

PTO- Sương sớm vùng biên bồng bềnh vương trên những vạt đồi xơ xác thân ngô còi cọc cuối vụ, bảng lảng trên những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông dọc đường vào xã Cốc Ly. Đối lập với không gian buồn tẻ ngày đông vùng cao Lào Cai, công trường thi công […]

Xây dựng thủy điện

Một số dự án thuỷ điện tiêu biểu : Thi công đập chính nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ Nhà máy thuỷ điện Sơn La Thi công đập nước nhà máy thuỷ điện Đa Mi Xây dựng hệ thống thuỷ lợi ở Hải […]

1