Quan hệ cổ đông

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và ESOP năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem toàn văn dưới đây: CBTT phat hanh co phieu tra co tuc 2017 va ESOP 2017  

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết xem tại đường link bên dưới: BC tien do su dung von thu dc tu phat hanh 2019

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 22/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể kích vào đường link dưới đây: CBTT thay doi nganh nghe 2019 (ky so)

Báo cáo tài chính Quý I – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Quy I_2019 […]

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/NĐ-CP, Thông ty số 95/TT-BTC và Điều […]

Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 95/TT-BTC. Dưới […]

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 BB NQ Dai hoi 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/04/2019 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1- Thu moi hop 2- Chuong trinh dai hoi 3- Giay xac nhan tham du Dai hoi (uy quyen ca nhan) 4- Thong bao de cu nhan su 5- Giay […]

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại […]

Báo cáo thường niên năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:   Bao cao thuong nien 2018 (ky so)