Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Quý II – 2019

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Quy 2 […]

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 11/07/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 453/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: QD chap thuan niem yet bo sung CP 2019  

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 09/07/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2019. Cụ thể: Thay đổi vốn điều lệ từ 149.991.800.000 đồng lên 168.018.680.000 đồng. Do […]

L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 04/07/2019. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-5, đăng ký thay đổi lần thứ năm, ngày 04/07/2019. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.802.688 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 18.026.880.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 16.801.868 cổ phiếu, tổng giá […]

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mã L14

Ngày 04/07/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán có công văn số: 6253/VSD-ĐK, về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán L14. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán L14 từ 0% lên 49%. Kể từ ngày 05/07/2019. VSD dieu chinh ty le room ma L14(ky […]

L14 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 01/07/2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán số:  15 /2019/HĐ-AVHN-TC . Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội  sẽ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo […]

LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thực hiện quy định tại điểm 1 điều 9 chương 2 Thông tư số 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết […]

Công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại L14 là 49%

Căn cứ Công văn số 4025/UBCK-PTTT ngày 27 tháng 06 năm 2019 của UBCKNN và các quy định của pháp luật, chúng tôi xin thông báo tới Quý Sở và Quý Trung tâm, Quý Cổ đông về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại L14 là 49%. CBTT ty le so huu nuoc […]

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14  —***— BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Tên tổ chức đăng ký phát hành     : Công ty Cổ phần LICOGI 14 Tên giao dịch                                 : Công ty Cổ phần […]

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 27/05/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể kích vào đường link dưới đây: CBTT thay doi nganh nghe 2019 (lan 2)