Công bố thông tin

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2019

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố bản Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2019. BCQT 6 thang cuoi 2019 Ban thieu thong tin BCQT năm 2019 Ban thieu thong tin Ban cung cap thong tin quan tri 2019 ky so

Ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán 9.900 CP

Ngày 06/12/2019 Công ty cổ phần nhận được báo cáo của Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đã bán 9.900 cổ phần, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 12/11/2019 đến 06/12/2019. scan0249

Ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký bán cổ phần

Ngày 06/11/2019 Công ty cổ phần nhận được báo cáo của Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đăng ký bán 9.900 cổ phần, thời gian giao dịch từ ngày 12/11/2019 đến 11/12/2019. scan0227

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết xem tại đường link bên dưới: CBTT_Bao cao tien do su dung von T10_2019

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận. Nội dung chi tiết xem bên dưới:

HNX chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 04/10/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 668/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: QD 668 chap thuan niem yet

L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 23/09/2019. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-6, đăng ký thay đổi lần thứ sáu, ngày 23/09/2019. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.680.062 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 16.800.620.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 18.481.930 cổ phiếu, tổng giá […]

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 11/09/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/09/2019. Cụ thể: Thay đổi vốn điều lệ từ 168.018.680.000 đồng lên 184.819.300.000 đồng. Do […]

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã bán 7.000 cổ phần

Ngày 03/09/2019 Công ty cổ phần nhận được báo cáo của Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – người có liên quan Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty đã bán 7.000 cổ phần, thời gian giao dịch từ ngày 27/08/2019 đến 03/09/2019. scan0230

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S048/2019-L14/VSD-DK ngày 20 tháng 08 năm 2019 do VSD lập cho chứng khoán sau: Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần LICOGI 14 Mã cổ phiếu: L14 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ […]