Công bố thông tin

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14  —***— BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Tên tổ chức đăng ký phát hành     : Công ty Cổ phần LICOGI 14 Tên giao dịch                                 : Công ty Cổ phần […]

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 27/05/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể kích vào đường link dưới đây: CBTT thay doi nganh nghe 2019 (lan 2)

HĐQT Công ty bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Ngày 22/05/2019 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh  lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: STT Họ và tên Nghề nghiệp Chức danh Ghi chú 1 Nguyễn Văn Tuấn KS máy xây dựng Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm lại 2 Lại Xuân […]

Nghị quyết số 11 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 18/05/2019 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp, ban hành nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 18/05/2019. Nội dung chi tiết mời xem ở đường link dưới đây: NQ 11 ngay 18_05_2019

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và ESOP năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem toàn văn dưới đây: CBTT phat hanh co phieu tra co tuc 2017 va ESOP 2017  

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, chi tiết xem tại đường link bên dưới: BC tien do su dung von thu dc tu phat hanh 2019

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 22/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể kích vào đường link dưới đây: CBTT thay doi nganh nghe 2019 (ky so)

Ông Hà Minh Tiến đã bán 5.000 cổ phần

Ngày 16/04/2019 Công ty cổ phần nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Ông Hà Minh Tiến – Phó Tổng giám đốc Công ty đã bán 5.000 cổ phần, thời gian giao dịch từ ngày 20/03/2019 đến 07/04/2019. scan0228

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/NĐ-CP, Thông ty số 95/TT-BTC và Điều […]

Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 08/04/2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT đã trình Đại hội thông qua phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 95/TT-BTC. Dưới […]