Công bố thông tin

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 02/07/2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh và đầu tư doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể: Loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở […]

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty và Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết toàn văn Công bố thông tin: QD mien nhiem bo nhiem KTT QD bo nhiem nguoi quan tri Cty, CBTT (ky so) Thay doi DKKD 2018 (Ky so)

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 31/05/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 296/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: L14-QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 09/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 07/02/2018, Công ty cổ phần LICOGI 14 xin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu như sau: L14 – CBTT Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành L14 […]

Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, […]

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 – 2018)

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LICOGI 14 nhiệm kỳ 2014 – 2018)   – Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Thế Bình – Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm vì […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1. Thư mời dự họp và Giấy XN tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 2. Chương trình ĐHCĐ năm 2018 3. Quy chế làm việc ĐHCĐ […]

Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14     Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về […]