Công bố thông tin

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 BB NQ Dai hoi 2019

Ông Phạm Quốc Bình – người có liên quán bán quyền mua cổ phiếu

Ngày 05/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền bán cổ phiếu của ông Phạm Quốc Bình – Người có liên quan của Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã bán quyền mua cổ phiếu: 1.748 quyền mua cổ phiếu. […]

Ông Phạm Văn Minh – người có liên quan bán quyền mua cổ phiếu

Ngày 05/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền bán cổ phiếu của ông Phạm Văn Minh – Người có liên quan của Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã bán quyền mua cổ phiếu: 6.002 quyền mua cổ phiếu. […]

Ông Phạm Gia Lý giao dịch quyền mua cổ phiếu

Ngày 05/04/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ của Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã mua quyền mua cổ phiếu: 220.500 quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 08/04/2019 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội: 1- Thu moi hop 2- Chuong trinh dai hoi 3- Giay xac nhan tham du Dai hoi (uy quyen ca nhan) 4- Thong bao de cu nhan su 5- Giay […]

Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019                       Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại […]

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: Thong bao […]

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: 01_CBTT trieu tap DHCD 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2018

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố bản Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2018. BCQT 6 thang cuoi 2018 (Ban thieu thong tin) ky so BCQT nam 2018 (Ban thieu thong tin) ky so Ban cung cap thong tin quan tri 2018 ky so

Thông tin tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Ngày 20/12/2018, Báo Đầu tư online có đăng bài  “LICOGI 14: Trùm mền vốn góp của cổ đông” với nội dung phản ánh thông tin chưa chính xác có thể dẫn tới  các quý cổ đông hiểu sai về hoạt động tài chính, về việc sử dụng vốn huy động tăng vốn điều lệ từ […]