Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 26/04/2016 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Xem toàn văn nội dung Điều lệ theo đường dẫn dưới đây: dieu-le-cty-2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và một số nội dung HĐQT chuẩn bị, một số nội dung do nhóm cổ đông […]

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2016 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý I […]

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016   Kính gửi: Quý  Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:             I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường […]

Báo cáo thường niên năm 2015

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2015 như sau:  bc-thuong-nien-2015_signed  

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau: THÔNG BÁO   (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016) Kính gửi:  Quý […]

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2015

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2015. bcqt-6-thang-cuoi-2015_signed bcqt-nam-2015_signed

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chínhvề việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý II […]

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí III năm 2015 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo […]

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Ngày 31/08/2015 Công ty cổ phần LICOGI 14 (mã chứng khoán: L14) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-1 ngày 26/8/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, theo đó kể từ ngày 31/08/2015, số lượng cổ phiếu của L14 lưu hành như sau: – Số […]