Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo thường niên năm 2018 như sau:   Bao cao thuong nien 2018 (ky so)

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14 Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ” như sau: Thong bao […]

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.03/2018/BCTC/NTV1 ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo […]

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính mời Quý cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây: 01_CBTT trieu tap DHCD 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và năm 2018

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố bản Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm và Báo cáo quản trị năm 2018. BCQT 6 thang cuoi 2018 (Ban thieu thong tin) ky so BCQT nam 2018 (Ban thieu thong tin) ky so Ban cung cap thong tin quan tri 2018 ky so

Báo cáo tài chính Quý IV – 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý VI năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: BCTC Hop nhat […]

Thông tin tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

 Ngày 20/12/2018, Báo Đầu tư online có đăng bài  “LICOGI 14: Trùm mền vốn góp của cổ đông” với nội dung phản ánh thông tin chưa chính xác có thể dẫn tới  các quý cổ đông hiểu sai về hoạt động tài chính, về việc sử dụng vốn huy động tăng vốn điều lệ từ […]

Đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 07/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 24/NQ-HĐQT, về việc đề xuất chỉnh sửa Điều lệ Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới: CBTT nghi quyet sua […]

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng: Bao cao tien do su dung von 2018

Báo cáo tài chính Quý III – 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính: Báo cáo tài […]