Quan hệ cổ đông

L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Ngày 04/07/2019. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-5, đăng ký thay đổi lần thứ năm, ngày 04/07/2019. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.802.688 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 18.026.880.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 16.801.868 cổ phiếu, tổng giá […]

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mã L14

Ngày 04/07/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán có công văn số: 6253/VSD-ĐK, về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán L14. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán L14 từ 0% lên 49%. Kể từ ngày 05/07/2019. VSD dieu chinh ty le room ma L14(ky […]

L14 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 01/07/2019, Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán số:  15 /2019/HĐ-AVHN-TC . Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội  sẽ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo […]

LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thực hiện quy định tại điểm 1 điều 9 chương 2 Thông tư số 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết […]

Công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại L14 là 49%

Căn cứ Công văn số 4025/UBCK-PTTT ngày 27 tháng 06 năm 2019 của UBCKNN và các quy định của pháp luật, chúng tôi xin thông báo tới Quý Sở và Quý Trung tâm, Quý Cổ đông về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại L14 là 49%. CBTT ty le so huu nuoc […]

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14  —***— BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Tên tổ chức đăng ký phát hành     : Công ty Cổ phần LICOGI 14 Tên giao dịch                                 : Công ty Cổ phần […]

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 27/05/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cụ thể kích vào đường link dưới đây: CBTT thay doi nganh nghe 2019 (lan 2)

HĐQT Công ty bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Ngày 22/05/2019 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh  lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023: STT Họ và tên Nghề nghiệp Chức danh Ghi chú 1 Nguyễn Văn Tuấn KS máy xây dựng Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm lại 2 Lại Xuân […]

Nghị quyết số 11 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 18/05/2019 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp, ban hành nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 18/05/2019. Nội dung chi tiết mời xem ở đường link dưới đây: NQ 11 ngay 18_05_2019

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và ESOP năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem toàn văn dưới đây: CBTT phat hanh co phieu tra co tuc 2017 va ESOP 2017