Quan hệ cổ đông

Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Ngày 06/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phương án mua lại cổ phiếu L14 làm […]

(English) Financial Report 6months review in 2018

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2018

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 0805.01.01/2018/BCTC-NTV1 ngày 05 tháng 08 năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2018 của Công ty cổ phần LICOGI 14. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo […]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kích vào đường link bên dưới để xem toàn văn Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 BCQT 6 thang dau 2018 (Ban thieu TT)

Báo cáo tài chính Quý II – Năm 2018

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 như sau: Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:   Cong bo […]

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 02/07/2018 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh và đầu tư doanh nghiệp – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể: Loại bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sở […]

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty và Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết toàn văn Công bố thông tin: QD mien nhiem bo nhiem KTT QD bo nhiem nguoi quan tri Cty, CBTT (ky so) Thay doi DKKD 2018 (Ky so)

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 31/05/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 296/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu. Chi tiết xin vui lòng click vào đây: L14-QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung