Điểm tựa cho doanh nhân, doanh nghiệp

PTO- Được thành lập từ cuối năm 2007, với mục đích xây dựng “ngôi nhà chung” của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, những năm qua Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh luôn nêu cao khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Từ chỗ có 40 hội viên tham gia ban đầu đến nay số hội viên của Hiệp hội đã tăng lên trên 400 doanh nghiệp hội viên.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, song để đáp ứng yêu cầu phát triển trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đã phát huy tính năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm, chủ động vượt khó đưa doanh nghiêp không ngừng phát triển, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Trong đó có nhiều doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội như: Công ty CP xây lắp công nghiệp và thương mại Hải Hà, Công ty CP khoáng sản Tây Bắc, Công ty CP bia Hà Nội – Hồng Hà, Công ty CP Licogi 14, Công ty CP giống vật tư nông nghiệp công nghệ cao… Các doanh nghiệp này đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô hoạt động và hoạt động có hiệu quả, từ đó góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Vinh – Chánh văn phòng Hiệp hội DNNVV tỉnh cho biết: Trên tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều chủ doanh nghiệp đã quyết tâm vượt qua khó khăn để có nhiều đóng góp cho xã hội. Tính từ năm 2008 đến nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đã nộp ngân sách Nhà nước gần 2.000 tỷ đồng, đồng thời không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Qua tiếp xúc với một số hội viên của Hiệp hội trong đó có nữ doanh nhân Đào Thị Kim Chuyên- Phó Giám đốc công ty TNHH phát triển tin học ngoại ngữ Chuyên Hùng, chúng tôi được chị Chuyên cho biết: “Tuy mới tham gia là thành viên của Hiệp hội nhưng bản thân tôi rất tích cực tham gia các hoạt động chung, thường xuyên chia sẻ trao đổi kinh nghiệm hoạt động kinh doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài hiệp hội, đồng thời luôn nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh doanh của chính doanh nghiệp mình để từ đó có những đóng góp về vật chất, tinh thần nhằm góp phần nâng cao uy tín của Hiệp hội”. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển tin học, hàng năm công ty TNHH phát triển tin học ngoại ngữ Chuyên Hùng đã đào tạo và trang bị các kỹ năng cơ bản về tin học cho hàng trăm lao động phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Hiệp hội DNNVV tỉnh thường xuyên phối hợp với các sở ngành, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm thông tin kịp thời các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tiếp cận các thông tin về khoa học công nghệ, quảng bá doanh nghiệp, đăng ký bản quyền, hỗ trợ thủ tục vay vốn đầu tư. Bên cạnh đó còn phối hợp với Trường đào tạo Doanh nhân PTI mở các lớp đào tạo Giám đốc điều hành chuyên nghiệp, phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội thảo chuyên đề về quản lý nguồn nhân lực. Ngoài ra còn mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về chuyên môn nghiệp vụ như: Maketing, kế toán, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, công nghệ thông tin, kỹ năng bán hàng  hiệu quả, nâng cao quản trị nguồn nhân lực…

Những năm qua để tháo gỡ một phần khó khăn, nhất là khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh, Hiệp hội DNNVV tỉnh đã tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên tiếp cận với Quỹ “Phát triển khoa học và công nghệ”, nguồn vốn khuyến công để được vay vốn ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh. Kết quả đã có 6 doanh nghiệp được vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, 4 doanh nghiệp được hỗ trợ 350 triệu đồng đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường. Mức vay, mức hỗ trợ tuy chưa lớn song đã giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động hơn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo dựng thương hiệu, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Ngoài ra Hiệp hội còn luôn quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa Doanh nhân doanh nghiệp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; không ngừng củng cố cơ sở vật chất, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng xây dựng Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin, tham gia chương trình xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình nghĩa…  Nhờ những đóng góp tích cực trên nên đã có hàng chục lượt doanh nhân doanh nghiệp trong Hiệp hội đã được tôn vinh là Doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu, được UBND tỉnh, Phòng công nghiệp thương mại Việt Nam tặng bằng khen; không ít doanh nghiệp còn vinh dự được Chính phủ, Nhà nước tặng bằng khen, Huân chương   Lao động…

Với những kết quả đạt được trong các năm qua, Hiệp hội DNNVV tỉnh xứng đáng là điểm tựa cho các doanh nhân doanh nghiệp trên đường hội nhập và phát triển.

Mai Phương