Public News

(Tiếng Việt) Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Nghị quyết số 12 của HĐQT Công ty

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.