kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2016

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch đề ra:
1. Về Đất đai

Điều tra, khảo sát, xây dựng đề cương, dự toán điều chỉnh QH, KH sử dụng đất  của 11 huyện. Bổ sung KHSD đất năm 2016 của thành phố Việt Trì và các huyện: Phù Ninh, Hạ Hòa, Yên Lập; Đề cương – dự toán nhiệm vụ lập QHSD đất đến năm 2020 thị xã Phú Thọ trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổng hợp bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất cho thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh. Thực hiện các thủ tục liên quan để thu hồi, chuyển mục đích đất để triển khai 79 công trình điện. Hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận thu hồi đất 02 dự án xây dựng khu đô thị mới (Khu nhà ở đô thị Tây Nam và khu đô thị Nam Minh Phương).
Đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dồn đổi ruộng đất đến năm 2015. Tiếp tục triển khai công tác xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới và đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất cho 03 Công ty NLN.  Tổ chức thực hiện việc cấp CGCNQSD đất lần đầu, đến hết tháng 6/2016 toàn tỉnh đã cấp được 695.480 GCN cho các loại đất với diện tích 245.326,21 ha đạt 92,92% tổng diện tích cần cấp GCN. Việc cấp đổi GCN cho hộ gia đình, cá nhân theo Dự án tổng thể đến nay có 44/113 xã đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm cho các cấp quản lý sử dụng. Cấp 275 GCN với diện tích 85,78 ha cho 265/425 cơ sở tôn giáo đạt 62,4%. Trình UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất cho 55 dự án với diện tích 273,25 ha; Ký 60 hợp đồng thuê đất với các tổ chức được thuê đất. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện điểm Yên Lập dự kiến hoàn thành trong năm 2016.
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xác định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số giá đất cho 81 dự án liên quan đến công tác bồi thường, GPMB đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, đã có 39 dự án thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 80,63 ha. Đã tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất đối với 05 khu đất tổng số tiền thu được là 39,4 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch.
2. Về Khoáng sản
Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải xem xét dừng các dự án nạo vét khơi thông luồng đường thủy trên tuyến sông Lô. Có văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp chỉ đạo Công ty Thái An (tỉnh Vĩnh Phúc) tạm dừng khai thác cát sông Lô tại khu vực giáp ranh với xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành của Công ty nhằm đảm bảo an ninh trật tự 2 bên bờ sông Lô tại khu vực này.
Phối hợp với UBND huyện, thành, thị tăng cường công tác quản lý đối với việc cấp phép cho các hộ gia đình hạ cốt nền, giao đất thực hiện các dự án không lợi dụng để khai thác khoáng sản. Báo cáo đề xuất với UBND tỉnh biện pháp giải quyết ý kiến của cử tri xã Trưng Vương, phường Bạch Hạc – thành phố Việt Trì phản ánh về tình hình khai thác trái phép cát, sỏi sông Lô; Ý kiến của cử tri xã Cự Thắng – huyện Thanh Sơn phản ánh về tình hình xô sạt ảnh hưởng đến đất sản xuất của nhân dân.
Kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực 04 Giấy phép khai thác do vi phạm các quy định PL về khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh chuyển hồ sơ đánh giá trữ lại khoáng sản (tại các mỏ đã được UBND tỉnh cấp phép trước ngày 01/7/2011) về Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam xem xét, thẩm định làm cơ sở giải quyết cho phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.
Thực hiện tiếp nhận và thẩm định 20 hồ sơ về Cấp Giấy phép thăm dò; Khai thác; Gia hạn khai thác; Tính tiền cấp quyền khai thác. Tổ chức triển khai thực hiện  Dự án “Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” và Dự án “Điều chỉnh, bổ sung khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh” theo nội dung đã được phê duyệt.
3. Về Môi trường
Thực hiện kiểm tra, báo cáo kết quả việc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển bùn thải từ  Formosa, Hà Tĩnh về xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh phạm vi, địa bàn hoạt động được phép thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH và chủ trương điều chỉnh công suất hệ thống hóa rắn và phương pháp xử lý bùn thải của Công ty TNHH MT Phú Hà. Kiểm tra, đánh giá tình hình ô nhiễm tại Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì và khu vực bị ảnh hưởng do ô nhiễm, báo cáo đề xuất hướng giải quyết xử lý khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng..
Đánh giá tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với 05 xã trên địa bàn tỉnh; Tình hình quản lý chất thải; Thống kê, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện quản lý đất ngập nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và hoàn thiện Dự thảo kế hoạch hành động triển khai khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.
Trong 7 tháng đầu năm đã tiếp nhận và thẩm định 54 lượt hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt 24 báo cáo ĐTM . Tham gia thẩm định 04 báo cáo ĐTM do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức; Tiếp nhận và kiểm tra thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 05 dự án/12 hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung. Xem xét, trình xác nhận cho 06 báo cáo thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; báo cáo UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh một số nội dung báo cáo ĐTM cho 08 doanh nghiệp;
Tiếp nhận 10 lượt hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã tổ chức kiểm tra thực tế trình UBND tỉnh xác nhận cho 03/07 cơ sở. Xem xét kế hoạch bảo vệ môi trường cho 07 dự án. Thực hiện cấp 14 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Tiếp nhận 01 thông báo nhập khẩu phế liệu. Thẩm định tờ khai và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tiếp tục nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ban hành 132 thông báo nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp với số tiền thu được hơn 900 triệu đồng. Tổ chức thực hiện các DA theo đúng tiến độ. Tổ chức kiểm tra công tác BVMT tại 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Giải quyết đơn kiến nghị và thông tin phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Thanh Thủy, Phù Ninh, Yên Lập. Tổng hợp giải trình, báo cáo, đề xuất giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh.
4. Về tài nguyên Nước; Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 20 giấy phép tài nguyên nước, trong đó 16 hồ sơ xin xả nước thải vào nguồn nước; 02 hồ sơ  xin khai thác nước mặt; 01 hồ sơ xin điều chỉnh, gia hạn xả nước thải vào nguồn nước; 01 hồ sơ xin hành nghề khoan nước dưới đất.
Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, cung cấp tài liệu, cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự: Biến đổi khí hậu, chuyện không còn là cảnh báo.
Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ về Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu đảm bảo tiến độ theo nội dung đã được phê duyệt
5. Về Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám
Thẩm định 02 hồ sơ cấp phép Đo đạc bản đồ; 08 phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng và thu hồi, giao đất cho các dự án; 203 lượt hồ sơ các bản vẽ đo đạc địa chính; Các Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 11 huyện, thành thị; Bản đồ địa chính khu đô thị Tân Dân; Bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí Đảo Ngọc xanh. Kiểm tra bản đồ Hành chính tỉnh lần 2 của Nhà xuất bản bản đồ Tài nguyên và Môi trường.
Tiến hành kiểm tra nghiệm thu lưới đo vẽ 16 xã đo đạc địa chính mới triển khai. Lập báo cáo giám sát thi công 07 công trình đo đạc năm 2015 để bàn giao lưu trữ. Kiểm tra đo đạc địa chính phần ngoại nghiệp 16 xã thuộc các huyện Thanh Thủy, Cẩm Khê và Thanh Sơn. Kiểm tra nội nghiệp 03 xã thuộc huyện Cẩm Khê. Nhận bàn giao sản phẩm đo đạc địa chính 02 xã thuộc huyện Thanh Sơn.
Từ những kết quả đã thực hiện được trong 7 tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và môi trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm và nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2016.

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Tài – Chánh Văn phòng Sở