Khởi công Công trình nhà ở CBCNV Nhà máy Gang thép Lào Cai

Tin nội bộ - 01.03.2012

Công trình nhà ở CBCNV Nhà máy Gang thép Lào Cai, do Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần LICOGI 14 là nhà thầu thi công, đã được khởi công xây dựng ngày 28-12-2011 theo quyết định trúng thầu số 527/QĐ-VT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Tổng giám đốc Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung. Công trình có giá trị hơn 88 tỷ đồng, nằm trên địa bàn Khu tái định cư Hợp Xuân, xã Xuân Giao – huyện Bảo Thắng – Lào Cai.

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2011 tại xã Xuân Giao – huyện Bảo Thắng – Lào Cai ông Nguyễn Văn Toàn tổng giám đốc công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung – đại diện chủ đầu tư và ông Phạm Gia Lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần  LICOGI 14 – đại diện nhà thầu thi công đã phát lệnh khởi công công trình xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị khu nhà ở CBCNV nhà máy Gang thép Lào Cai . Dự án xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị khu nhà ở CBCNV nhà máy Gang thép Lào Cai có tổng mức đầu tư  hơn 88 tỷ đồng. Quy mô xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình bao gồm: Thi công phần cọc ép thí nghiệm, cọc ép đại trà, kiến trúc kết cấu, thi công tôn nền, thi công phần điện, chống sét, cấp thoát nước…trong đó khu nhà ở CBCNV gồm các nhà N2, N3, N9, N10 cao 5 tầng. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 250 ngày

Ông Nguyễn Văn Toàn tổng giám đốc công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung tư và ông Phạm Gia Lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần  LICOGI 14 trong buổi lễ khởi công.

Licogi14.com