L14 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50%

Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), CTCP Licogi 14 (HNX: L14) vừa quyết định chi trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:0,15 và trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:0,35 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Được biết, ngày đăng ký cuối cùng là 03/07/2017.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành 750.000 CP, tương đương 7,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2016. Đồng thời, phát hành thêm 1,75 triệu CP ứng với 17,5 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

L14 được thành lập ngày 11/02/1982 với tên gọi Xí nghiệp Cơ giới số 14. Đến ngày 09/09/2005, Công ty đổi tên thành CTCP Licogi 14. Hiện nay, L14 hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực làm đường – giao thông, xây dựng thủy điện, dân dụng, công nghiệp, nền móng và hạ tầng kỹ thuật.

Trong năm 2016, mặc dù doanh thu thuần sụt giảm gần 3 lần so với năm 2015 còn 226,8 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 32% lên gần 27 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn hàng bán giảm mạnh. Tổng tài sản sụt giảm 9,2% so với năm 2015 nguyên nhân là do hàng tồn kho đầu tư dự án Khu đô thị Minh Phương.

ĐHĐCĐ thường niên của L14 cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 với doanh thu 280 tỷ đồng (tăng trưởng 23%), lợi nhuận trước thuế mục tiêu 60 tỷ đồng (tăng trưởng 78%), chi trả cổ tức ở mức 20%.

Do kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017 từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng, ĐHĐCĐ đã thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2016 và trả cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 50%.

Về công tác đầu tư trong năm 2017, dự án đô thị Nam Minh Phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 49,92 ha. Hiện L14 đang hoàn chỉnh quy hoạch 1/500, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thi công trong năm 2017. Đồng thời tiếp tục khảo sát, quy hoạch, đầu tư 2 tiểu khu đô thị 10-15 ha tại huyện Thanh Ba, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ.

Theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017 của Licogi 14, lợi nhuận sau thuế là hơn 11,28 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2016 chỉ ở mức 1,71 tỷ đồng, chiếm 6,3% lợi nhuận cả năm).

Theo Huy Lê – NDH