L14 trúng sơ tuyển đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương

Tin nội bộ - 12.07.2019

Ngày 12/07/2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, Thành phố Việt Trì.

Hiện tại L14 đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Mời click đường link bên dưới để xem Quyết định:

QD 1689 phe duyet ket qua so tuyen Nam MP