LICOGI 14 lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh

Tin nội bộ - 22.08.2019

Ngày 19/08/2019, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản số 3817/UBND-KTN, V/v đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần LICOGI 14, UBND huyện Phù Ninh  nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh. Với quy mô diện tích 95 ha, thời gian hoàn thành quy hoạch chi tiết 07 tháng.

Công ty cổ phần LICOGI 14 tài trợ kinh phí lập quy hoạch, tài trợ sản phẩm quy hoạch.

CV 3817_UBND-KTN