LICOGI 14 LỌT TOP 100 DOANH NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỐT NHẤT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tin nội bộ - 23.09.2019

Chiều 23-9, chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp – Vietnam the Best Company” đã công bố và trao chứng nhận đạt “Top 100 Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2018” cho Công ty cổ phần LICOGI 14.

Chương trình được triển khai trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả đánh giá chính xác và khách quan.

Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nắm được tình hình “sức khỏe” của mình, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Top 100 doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam đã được vinh danh tại lễ công bố.

Top 100 doanh nghiệp đạt năng lực quản trị tài chính tốt nhất năm 2018

 

Ông Phạm Hùng Cường – Thành viên HĐQT LICOGI 14 thay mặt Công ty

nhận giấy chứng nhận 100 doanh nghiệp đạt năng lực quản trị tài chính tốt nhất năm 2018

Giấy chứng nhận Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất

Giấy chứng nhận Top doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bộ Chỉ số BCI có tính khách quan, khoa học về khả năng quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của các doanh nghiệp. Nếu ví Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) như hàn thử biểu đo chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam thì BCI phản ánh chân thực sức khỏe của doanh nghiệp. Mà nhờ đó, các nhà hoạch định chính sách sẽ tìm kiếm được những thông tin về thực trạng năng lực doanh nghiệp, ngành, khu vực kinh tế để điều chỉnh chính sách ngày một tiệm cận hơn nữa với tốc độ phát triển như vũ bão của môi trường kinh doanh.

Năm nay, Công ty cổ phần LICOGI 14 (L14) vinh dự lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh “TOP Doanh nghiệp có năng lực Quản trị tài chính Tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam”.