LICOGI 14 nhận giấy khen của Tổng Cục Thuế

Tin nội bộ - 01.07.2016

Ngày 18-7, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2015.

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đại bộ phận các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có ý thức trong việc chấp hành tốt các luật thuế, thực hiện nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước (NSNN). Nhờ vậy, số thu từ thuế, phí ngày càng lớn và có tốc độ tăng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên của địa phương, tích lũy cho đầu tư, phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội. Năm 2015, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh tính cân đối đạt gần 3.700 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh, bằng 106% dự toán phấn đấu. 6 tháng đầu năm 2016, tổng thu NSNN đạt trên 2.160 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Bộ Tài chính, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2015, số thu từ khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt trên 526 tỷ đồng; các doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt trên 533 tỷ đồng; khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 133 tỷ đồng; khối ngoài quốc doanh đạt 493 tỷ đồng. Trong đó, một số doanh nghiệp tiêu biểu, đóng góp đáng kể vào thu NSNN như: Công ty xăng dầu Phú Thọ; Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Công ty CP Licogi 14; Công ty TNHH Hải Linh; Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ…

Tại hội nghị, LICOGI 14 vinh dự được Tổng Cục Thuế tặng giấy khen đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2015.