Licogi 14: Trình phương án chuyển sàn niêm yết sang HoSE, tái cấu trúc mạnh mẽ theo mô hình công ty mẹ – con

Licogi 14 sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 28/3 tới đây.

CTCP Licogi 14 (mã chứng khoán L14) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 28/3 tới đây.

Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HoSE

Theo kế hoạch Licogi 14 sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời với đó Licogi 14 cũng sẽ hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu L14 trên HNX.

Theo báo cáo, sau 6 năm gắn bó với HNX, công ty đã quảng bá hình ảnh, thương hiệu tốt, thực hiện tăng vốn và đủ điều kiện niêm yết trên HoSE – nơi có quy mô thị trường, chứng khoán niêm yết lớ, tính thanh khoản cao. Nên nếu được chấp thuận, việc chuyển sàn sẽ được tiến hành trong quý 2 hoặc quý 3 ngay sau khi ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua.

Hiện cổ phiếu L14 đang tăng mạnh và xác lập đỉnh mới ở mức giá 62.500 đồng/cổ phiếu.

Licogi 14: Trình phương án chuyển sàn niêm yết sang HoSE, tái cấu trúc mạnh mẽ theo mô hình công ty mẹ - con - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu L14 từ khi niêm yết trên HNX.

Thực hiện tái cơ cấu Licogi 14

Không chỉ chuyển sàn niêm yết, Licogi 14 cũng trình chủ trương tái cơ cấu công ty, chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty Mẹ – Con và thay đổi ngành nghề kinh doanh. Cụ thể sẽ tập trung xây dựng, củng cố và phát triển Licogi 14 và các chi nhánh thành trở thành các công ty con có tiềm lực mạnh về tài chính, hiệu quả hoạt động cao.

Với mô hình công ty Mẹ-Con, công ty mẹ sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý, tập trung nguồn vốn, nhân lực, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới như thương mại tổng hợp, kinh doanh vật liệu, sơn bả, ống nước, bê tông thương phẩm… Đồng thời loại bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện là “bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh” bằng cách tái cơ cấu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để nới room ngoại.

Theo dự kiến, sẽ chuyển đổi Chi nhánh Licogi 14.2 thành CTCP Bất động sản Licogi 14 Land; Chuyển đổi Chi nhánh Licogi 14.8 thành CTCP Cơ giới và xây lắp 14.1; Chuyển đổi các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trạm bê tông, ép cọc, kinh doanh vật liệu, sơn, ống nước thành CTCP Đầu tư Thương mại-Dịch vụ Licogi 14.2

Kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Năm 2017 Licogi 14 đạt gần 336 tỷ đồng doanh thu, vượt 19,9% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 80 tỷ đồng, vượt 33,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đạt được Licogi 14 trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/VĐL mới. Tương ứng công ty sẽ phát hành gần 1,5 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 15 tỷ đồng.

Năm 2018 Licogi 14 đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng tổng doanh thu giảm 11% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 90 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Nam Sơn

http://s.cafef.vn/L14-254669/licogi-14-trinh-phuong-an-chuyen-san-niem-yet-sang-hose-tai-cau-truc-manh-me-theo-mo-hinh-cong-ty-me-con.chn

Theo Infonet/Licogi 14