Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc điền thông tin và thắc mắc của bạn theo mẫu biểu dưới đây.

LICOGI 14 J.S.C

Head quarter: 2068 Hung Vuong Avenue – Viettri City – Phu Tho Province

Phone: 02103.953543 – Fax: 02103.953542

Email: lienhe@licogi14.com  website: licogi14.com