Liên hiệp các hội KH và KT tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tin nội bộ - 25.01.2019

Ngày 25/01/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có ông Lê Duy Tiến – Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; một số sở, ban, ngành, các Ủy viên BCH Liên hiệp hội và lãnh đạo các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hội nghị.

image002

Đồng chí Lê Duy Tiến – Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ

1img_4383

Đồng chí Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp hội tặng hoa chúc mừng Hội thành viên, Hội viên tập thể mới được kết nạp và Ủy viên BCH mới được bầu bổ sung

Năm 2018, cùng với sự thống nhất, đoàn kết, sáng tạo của Thường trực Liên hiệp hội, sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, hội viên thuộc các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc và toàn thể viên chức Cơ quan thường trực, Liên hiệp hội đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động đã thể hiện được tính khoa học, góp phần ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp hội: Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội tiếp tục duy trì và phát triển; nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới. Đến nay, Liên hiệp hội đã có 22 hội thành viên, 3 hội viên tập thể và 2 trung tâm trực thuộc với trên 58.000 hội viên. Trong năm, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được đẩy mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, phát huy trí tuệ tập thể, góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Năm 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN tỉnh Phú Thọ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các Hội thành viên. Chú trọng nâng cao năng lực điều phối, điều hòa, phối hợp của Liên hiệp hội với đối với các hoạt động của các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc. Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019. Tiếp tục xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thực sự trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh.

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kết nạp Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là Hội viên tập thể chính thức và Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ là Hội thành viên và bầu bổ sung 02 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 là nhân sự đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ. Đại diện Hiệp hội DN nhỏ và vừa- ông Phạm Gia Lý – được bầu vào BCH Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh.

image004

Đồng chí Hoàng Tiến Dũng – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký tặng Giấy khen cho các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác năm 2018; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Liên hiệp hội Việt Nam cho đồng chí Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; tặng Bằng khen cho đồng chí Khổng Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

Nhằm kịp thời động viên các tổ chức thành viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã tích cực tham gia công tác Hội, có nhiều đóng góp cho sự xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị xuất sắc tiêu biểu là Hội viên tập thể Trường Đại học Hùng Vương, Hội Khuyến học tỉnh và Giấy khen cho 46 tập thể, 60 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

Nguyễn Loan