Một số văn bản, quyết định liên quan đến dự án Nam Minh Phương

  • Văn bản số 2647/UBND-KT2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 09 tháng 08 năm 2011 về việc: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường nối đường 36 m Khu đô thị Minh Phương với đê Tả Thao và khu dân cư đô thị hai bên đường.
  • Văn bản số 1191/TCQLDĐ- CQHDĐ của Tổng cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 07 năm 2016 về việc xin ý kiến hướng dẫn thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Nam Minh Phương (nối đường 36m khu đô thị Minh Phương với đê tả Thao và khu dân cư hai bên đường) trên địa bàn thành, tỉnh Phú Thọ.
  • Quyết định số 1887/TTg-KTN của Thủ tướng Chính Phủ ngày 26 tháng 10 năm 2016 về việc chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
  • Chi tiết trong file đính kèm:
  • mot-so-van-ban-qd-lien-quan-du-an-nam-minh-phuong