Năm 2018, Licogi 14 ước lãi 90 tỷ đồng, chuyển đổi sang mô hình Mẹ – Con sau 35 năm đơn nhất

ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CTCP Licogi 14 (HNX: L14) vào ngày 28/03/2018 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 90 tỷ đồng.

Cụ thể về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng sản lượng dự kiến của L14 là 380 tỷ đồng, trong đó 180 tỷ đồng đến từ hoạt động xây lắp, 50 tỷ đồng từ kinh doanh xăng dầu và 150 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản. Tổng doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 90 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%.

Trong năm 2018, L14 sẽ lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao như Đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các công trình xây dựng trụ sở các Chi cục Thuế tại tỉnh Thái Bình, Yên Bái,… Tổng giá trị sản lượng dự kiến 180 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện kinh doanh bất động sản Khu Đô thị Minh Phương với sản lượng ước đạt 150 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Minh Phương.

Việc kinh doanh xăng dầu tại 2 cửa hàng Việt Trì và Km36 ước tính sẽ mang về cho L14 sản lượng 50 tỷ đồng trong năm nay.

L14 cũng đang lên kế hoạch thực hiện một số dự án với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, Trong đó, L14 sẽ thực hiện cải tạo cảnh quan Khu Đô thị Minh Phương để tăng cường thu hút khách hàng, từ đó có thể tăng doanh thu và lợi nhuận tại tiểu khu Little Park View với giá trị dự kiến 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, L14 sẽ cho xây dựng Khu dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza tiếp giáp với khu chợ Minh Phương, giá trị đầu tư dự kiến 20.25 tỷ đồng.

Nhằm tăng sản lượng kinh doanh trại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Licogi 14, L14 sẽ đầu tư thêm 4 cột bơm xăng, cải tạo kho bãi, dịch vụ trên quỹ đất của Cửa hàng với giá trị đầu tư dự kiến 2.5 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ trích 15.6 tỷ đồng để đầu tư thêm thiết bị và xe máy thi công, bao gồm 1 xe bơm bê tông, 2 xe chuyển trộn bê tông, 1 máy đào bánh lốp, 2 đầm rung SAKAI 16 tấn và 1 máy đào bánh xích.

Tiểu khu Little Park View

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Thế Bình và ông Phùng Văn Thanh, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Sim.

Hai thành viên mới của HĐQT là ông Phạm Hùng Sơn và bà Phan Lan Anh. Bà Vũ Thị Vân Nga được đề cử vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

Tái cấu trúc công ty, chuyển đổi sang mô hình Mẹ – Con

L14 đã có 35 năm hoạt động dưới mô hình đơn nhất một Công ty, đến nay ban điều hành nhận thấy những vấn đề tồn tại trong mô hình cũ và muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường nên đã xây dựng kế hoạch tái cơ cấu trong năm 2018 và chiến lược đến năm 2023.

Với mô hình mới Mẹ – Con, L14 sẽ thực hiện được nhiệm vụ chính là quản lý nguồn vốn và phân bổ nguồn lực có hiệu quả. Công ty mẹ cũng sẽ linh hoạt trong việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới như kinh doanh thương mại tổng hợp, kinh doanh vật liệu,…

Theo đề án chuyển đổi mô hình kinh doanh, L14 sẽ loại bỏ ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện lại cấu trúc lại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại – Dịch vụ Licogi 14.2, ưu tiên thực hiện trong quý 2-3 năm 2018.

Lãi trước thuế 2017 tăng trưởng 140%

Năm 2017, tổng doanh thu của L14 đạt gần 336 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 80 tỷ đồng, vượt gần 34% kế hoạch và gấp 2.4 lần so với năm 2016.

Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 20%/vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng tăng vốn điều lệ làm cho vốn điều lệ dự kiến của Công ty tăng lên 149,991,800,000 đồng. Do vậy, phương án chi trả cổ tức sẽ là 10%/vốn điều lệ mới, tương đương 20%/vốn điều lệ năm 2017.

Kết quả kinh doanh 2017

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐTN 2018 l14

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

1.L14_2018.3.30_3c01417_6._Bao_cao_Ban_kiem_soat_nam_2018_Signed.pdf

2.L14_2018.3.30_6db788c_5._Bao_cao_cua_Hoi_dong_quan_tri_nam_2018_Signed.pdf

3.L14_2018.3.30_7d698c9_To_trinh_03__thay_doi_Signed.pdf

4.L14_2018.3.30_806dd76_To_trinh_05__thay_doi_Signed.pdf

https://vietstock.vn/2018/04/nam-2018-licogi-14-uoc-lai-90-ty-dong-chuyen-doi-sang-mo-hinh-me-con-sau-35-nam-don-nhat-737-593532.htm