Năng lực thiết bị thi công chính của công ty

Thông tin năng lực - 07.11.2011

Năng lực thiết bị thi công chính của công ty

TT

Tên xe máy thiết bị

Số lượng

Năm SX

Nước      SX

A

Máy thi công

 

 

 

I

Ô tô

50

 

 

1

Ô tô KAMAZ

3

2002

Nga

2

Ô tô con MITSUBISHI

1

2001

Nhật

3

Ô tô Ford Ranger

1

2002

Mỹ

4

Ô tô téc Zin 130

2

1986

Nga

5

Ô tô cẩu Maz

1

1997

Nga

6

Ô tô tải ben DAEW00

1

2001

Hàn quốc

7

Ô tô con YAZ – 469

2

1989

Nga

8

Ô tô con TOYOTA

1

1993

Nhật

9

Ô tô cẩu ADK 12,5 tấn

1

1996

Đức

10

Ô tô cẩu MAZ – KC 3575

1

1990

Nga

11

Ô tô tự đổ MAZ – 5551

4

1990

Nga

12

Ô tô tự đổ KPAZ – 256

3

1992

Nga

13

Ô tô tự đổ KPAZ – 65055

5

2003

Nga

14

Ô tô tải bệ HUYNDAI

1

2001

Hàn quốc

15

Ô tô tải ben HUYNDAI

1

2001

Hàn quốc

16

Ô tô tải ben HUYNDAI

5

2004

Hàn quốc

17

Ô tô tải ben DAEW00

1

2001

Hàn quốc

18

Ô tô tự đổ KAMAZ

2

2002

Nga

19

Ô tô tự đổ HOWO

7

2006

T. Quốc

20

Ô tô tự đổ KPAZ – 256

1

1995

Nga

21

Ô tô téc Zin 130

1

1990

Nga

22

Ô tô cẩu Zin 130 5549

1

1988

Nga

23

Ô tô tự đổ KPAZ – 256

4

1988

Nga

II

Máy ủi, xúc

14

 

 

1

Máy ủi T170

1

1990

Nga

2

Máy ủi KOMATSU

1

1994

Nhật

3

Máy xúc T0 18A

1

1988

Nga

4

Máy ủi FIAT

1

1994

Italy

5

Máy ủi T130

7

1988

Nga

6

Máy ủi CATERPILAAR

1

2002

Mỹ

7

Máy ủi B170 M1

1

2003

Nga

8

Máy ủi KOMATSU D60A

1

2004

Nhật

9

Máy xúc lật

1

2006

Nhật

10

Máy ủi CATERPILAAR

4

2004

Mỹ

III

Máy san

2

 

 

1

Máy san LIVALƠ

1

1982

Nga

2

Máy san LIVALƠ

1

1984

Nga

IV

Máy đào

8

 

 

1

Máy đào DAEW00-DH-07

1

1998

Hàn quốc

2

Máy đào HITACHI – EX300-3

2

1996

Nhật

3

Máy đào KOMATSU – PC 200-5

1

1999

Nhật

4

Máy đào KOBELCO

3

2004

Nhật

5

Máy đào KOMATSU (PC 350-6)

1

2004

Nhật

V

Máy đầm, lu

19

 

 

1

Đầm cóc MIKASA

1

2002

Nhật

2

Đầm cóc TACOM + Đầm dùi

1

2002

Nhật

3

Đầm rung YZ 14JC

1

2002

T. Quốc

4

Máy đầm bánh lốp D357

2

1988

Nga

5

Máy đầm bánh thép K700

1

1996

Nga

6

Đuôi đầm lốp DY39

2

1982

Nga

7

Đầm cóc

3

1999

Nhật

8

Đầm rung YZ 14JC

1

2002

T. Quốc

9

Máy lu SAKAI 2,5T

1

1998

Nhật

10

Xe lu bánh sắt CS 12

1

2000

Nhật

11

Máy lu bánh sắt SAKAI R2

1

2001

Nhật

12

Lu lăn nhựa bánh lốp SAKAI

1

2001

Nhật

13

Máy lu bánh thép DY48

1

1992

Nga

14

Xe lu đầm rung BOMAG 213D

2

1998

Đức

VI

Thiết bị thi công bê tông

8

 

 

1

Máy rải nhựa SUMITOM0 – A45C

1

2001

Nhật

2

Máy rải thảm nhựa nóng DEMAG

1

2003

Đức

3

Máy trộn bê tông + 2 đầm dùi

1

1997

T. Quốc

4

Máy trộn bê tông + Đầu nổ

1

2002

T. Quốc

5

Máy trộn bê tông VN CB-250

2

1999

Việt Nam

6

Trạm trộn cấp phối

1

1999

Việt Nam

7

Dầy truyền trạm trộn BT Atphal

1

2003

Việt Nam

VII

Máy khoan, nghiền, sàng đá

11

 

 

1

Máy khoan đá CBY

2

1987

Nga

2

Máy khoan ngang

1

1993

Nga

3

Máy khoan BTC-150

1

1993

Nga

4

Máy khoan thuỷ lực KOMATSU

2

2006

Nhật

5

Máy nghiền đá

2

1999

Việt Nam

6

Trạm nghiền sàng đá DROMAZ

1

2004

Nga

7

Máy khoan đá Recdrll-SCH4000

2

2003

Mỹ

IIX

Máy cạp lốp

7

 

 

1

Cạp lốp tự hành D357

7

1988

Nga

IX

Máy đóng cọc

4

 

 

1

Máy đóng cọc D314

3

1997

Việt Nam

2

Máy ép cọc 140 T

1

1995

Việt Nam

http://licogi14.com