Ông Phạm Gia Lý được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ

Tin nội bộ - 20.08.2018

Thành lập năm 2007 với 60 hội viên, qua 2 kỳ đại hội, đến nay Hiệp hội DNNVV tỉnh đã phát triển hơn 300 hội viên với 15 chi hội, hội huyện trực thuộc ở 13 huyện, thành, thị trong tỉnh. Hiệp hội DNNVV tỉnh được coi là mái nhà chung, nơi hội tụ, liên kết, hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ các DNNVV tỉnh phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giúp nhau tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm của nhau, tìm kiếm thông tin, cơ hội đầu tư, góp vốn sản xuất… tạo sự chủ động trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, thời gian qua các doanh nghiệp tích cực thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vươn lên từ nội lực, ổn định sản xuất kinh doanh. Bình quân mỗi năm, các DNNVV đóng góp cho ngân sách tỉnh từ 36 – 42% tổng thu ngân sách, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho hàng chục nghìn lao động, tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Cùng với những đóng góp trong phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, Hiệp hội còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Các doanh nghiệp đã tham gia đóng góp, ủng hộ, tài trợ với kinh phí hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: Ủng hộ quỹ “Nối vòng tay nhân ái vì người nghèo Đất Tổ”; phụng dưỡng tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trợ giúp đồng bào vùng lũ huyện Thanh Sơn, Tam Nông…

 

 

LICOGI 14 cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tri ân Mẹ VNAH,

Ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Tam Nông và Thanh Sơn tháng 7/2018

 

Thời gian vừa qua, Hiệp hội DNNVV tỉnh đã kiện toàn đổi mới Ban chấp hành để chủ động sáng tạo trong hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực sự là ngôi nhà chung để cộng đồng các doanh nghiệp Đất Tổ đẩy mạnh hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển SXKD bền vững; đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên, tham gia tư vấn, phản biện trong việc hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Đất Tổ ngày càng vững mạnh.

Cũng trong dịp này, Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14, được UBND tỉnh Phú Thọ chính thức ký quyết định số: 2030/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ thay ông Nguyễn Mạnh Thản.

Ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc LICOGI 14 nhận quyết định giữ chức vụ

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ