Phú Thọ: Thu ngân sách quý I/2016 tăng 37%

Ngày 19/04/2016

Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà- CTH là một trong những DN thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Ảnh: Văn Học

Theo số liệu tổng hợp của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, số thu ngân sách nhà nước tính cân đối trên địa bàn tỉnh quý I năm 2016 đạt trên 1.053 tỷ đồng, bằng 28% dự toán Bộ Tài chính và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 37% so cùng kỳ năm 2015.

Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách của địa phương đạt 990 tỷ đồng, bằng 29% dự toán Bộ Tài chính và dự toán HĐND, tăng 41% so cùng kỳ năm 2015. Một số doanh nghiệp có số nộp khá như: Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty cổ phần Licogi 14, Công ty Xăng dầu Phú Thọ…

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thu năm 2016, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế Phú Thọ cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế ở các lĩnh vực, ngành nghề như: Kinh doanh vãng lai, bất động sản, khai thác khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản… có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Đồng thời, ngành Thuế đẩy mạnh các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phân tích nguyên nhân các khoản nợ khó thu để có biện pháp thu nợ theo qui định; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế khi gặp vướng mắc về chính sách thuế cũng như trong việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kê khai và nộp thuế điện tử, phấn đấu hoàn thành trên cả 3 tiêu chí (số doanh nghiệp nộp thuế điện tử, số chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức điện tử)…./.