Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin - 22.08.2016

Công ty cổ phần LICOGI 14 cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày 16/08/2015 Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 cho Công ty cổ phần LICOGI 14. Theo đó vốn điều lệ mới của Công ty là: 50.000.000.000 đồng.

 

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết:

thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep-22082016