Thị giá trên 80,000 đồng/cp, L14 muốn phát hành gần 8 triệu cp giá chỉ 15,000 đồng/cp

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, CTCP Licogi 14 (HNX: L14) dự kiến sẽ chào bán 7,499,490 cp với giá không thấp hơn 15,000 đồng/cp và phát hành 300,000 cp ESOP giá 15,000 đồng/cp. Trong khi đó, cổ phiếu L14 đang giao dịch trên 82,000 đồng/cp (09/10), tăng mạnh 184% trong vòng 1 năm qua. Tức giá phát hành chỉ bằng khoảng 18% thị giá.

Thị giá trên 80,000 đồng/cp, L14 muốn phát hành gần 8 triệu cp giá chỉ 15,000 đồng/cp

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, CTCP Licogi 14 (HNX: L14) dự kiến sẽ chào bán 7,499,490 cp với giá không thấp hơn 15,000 đồng/cp và phát hành 300,000 cp ESOP giá 15,000 đồng/cp. Trong khi đó, cổ phiếu L14 đang giao dịch trên 82,000 đồng/cp (09/10), tăng mạnh 184% trong vòng 1 năm qua. Tức giá phát hành chỉ bằng khoảng 18% thị giá.

Biến động cổ phiếu L14 trong vòng 12 tháng qua

Vốn điều lệ của L14 sau phát hành sẽ tăng từ 74.99 tỷ đồng lên gần 153 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành gần 117 tỷ đồng, L14 sẽ chi 80 tỷ đồng đầu tư dự án khu đô thị Nam Minh Phương giai đoạn chuẩn bị, 20 tỷ đồng vào dự án xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thương mại Licogi 14 Plaza, còn lại 16.9 tỷ đồng mua máy móc thiết bị, bổ sung vốn lưu động.

Được biết, sau dự án khu đô thị Minh Phương, L14 tiếp tục được UBND tỉnh Phú Thọ giới thiệu địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/5000 dự án mở rộng Nam Minh Phương với quy mô 54 ha từ năm 2011 đến nay. Theo đó, dự kiến quý 4/2017, L14 lập quy hoạch chi tiết 1/5000 chuẩn bị tham gia đấu thầu triển khai dự án này. Nếu được chọn làm chủ đầu tư, L14 sẽ thực hiện đầu tư từ quý 2/2018. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 3,000 tỷ đồng.

Còn dự án Licogi 14 Plaza có tổng diện tích 1,500 m2 cũng tại Phú Thọ, tổng mức đầu tư dự kiến 20.25 tỷ đồng.

Hoàng Nguyên

FiLi

Tài liệu đính kèm:
1.L14_2017.10.9_066dc38_To_trinh_mien_nhiem_bo_nhiem_TVHDQT.pdf
2.L14_2017.10.9_19c9844_The_thuc_bieu_quyet_tai_DHCD_bat_thuong_2017.pdf
3.L14_2017.10.9_286f7d1_Quy_che_DHCD_bat_thuong_2017.pdf
4.L14_2017.10.9_387003f_Chuong_trinh_DHCD_bat_thuong_2017.pdf
5.L14_2017.10.9_b7a7c99_Mau_giay_xac_nhan_uy_quyen_tham_du_DHCD.pdf
6.L14_2017.10.9_b7ccfbf_Cong_bo_thong_tin_DHCD_bat_thuong.pdf
7.L14_2017.10.9_d61d6f9_To_trinh_phat_hanh_co_phieu_tang_von_dieu_le.pdf
8.L14_2017.10.9_d7690dd_Mau_phieu_bieu_quyet.pdf
9.L14_2017.10.9_d822110_Thu_moi_hop_DHCD_bat_thuong.pdf