Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Công bố thông tin - 31.08.2015

Ngày 31/08/2015 Công ty cổ phần LICOGI 14 (mã chứng khoán: L14) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-1 ngày 26/8/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, theo đó kể từ ngày 31/08/2015, số lượng cổ phiếu của L14 lưu hành như sau:

– Số lượng cổ phiếu trước khi bổ sung: 2.880.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 568.000 cổ phiếu

– Giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung: 5.680.000.000 đồng

– Tổng số cổ phiếu đăng ký: 3.448.000 cổ phiếu

– Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 34.480.000.000 đồng

Lý do: Do phát hành 432.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và 136.000 cổ phiếu thưởng ESOP.

Kích vào đây để xem chi tiết:
thay-doi-so-luong-gd-co-phieu-luu-hanh-31082015