Thông tin tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công bố thông tin - 21.12.2018

 Ngày 20/12/2018, Báo Đầu tư online có đăng bài  “LICOGI 14: Trùm mền vốn góp của cổ đông” với nội dung phản ánh thông tin chưa chính xác có thể dẫn tới  các quý cổ đông hiểu sai về hoạt động tài chính, về việc sử dụng vốn huy động tăng vốn điều lệ từ 74,9 tỷ đồng lên 149,9 tỷ đồng.

Trước tiên, L14  xin cảm ơn Báo đầu tư online,  Quý  cổ đông đã tin tưởng và cùng đồng hành với  L14 trong suốt thời gian qua.

Để thông tin đưa ra thị trường chính xác và không làm ảnh hưởng đến Quý cổ đông, tránh hiểu sai Nghị quyết HĐQT, Ban TGĐ điều hành LICOGI 14 chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc của Quý cổ đông như sau:

1/ Từ năm 2005 khi LICOGI 14 đầu tư dự án Đô thị Minh phương vốn điều lệ quá thấp chỉ có 8,8 tỷ đồng năm 2005, sau đó tăng vốn điều lệ lên 28,8 tỷ đồng năm 2007. Trong khi đó Dự án đô thị Minh Phương có tổng mức đầu tư là 505 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư được dự án trong khi lãi suất Ngân hàng từ 2007 – 2012 tăng quá cao, có thời điểm huy động 16-18%/năm, Công ty  chủ yếu đi vay cầm cố tài sản với Ngân hàng, huy động các nhà đầu tư thứ cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đã hoàn thành quyết toán, bàn giao cho Nhà nước từ năm  2014. Vốn điều lệ được tăng lên từ 28,8 tỷ đồng lên 74,9 tỷ đồng do chia cổ tức hàng năm và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận của dự án, không phát hành tăng vốn điều lệ từ các cổ đông bên ngoài.

Đến nay chuẩn bị đầu tư dự án mới Khu đô thị Nam Minh Phương với quy mô 54ha, tổng mức đầu tư dự án rất lớn nên đã được Đại hội đồng cổ đông, UBCK Nhà nước  cho phép tăng vốn điều lệ từ 74,9 tỷ đồng lên 149,9 tỷ đồng dự kiến để bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán là: 89.861.330.000 đồng (trong đó thặng dư vốn cổ phần: 14.866.430.000 đồng, vốn đầu tư của chủ sở hữu: 74.994.900.000 đồng). Công ty đã chi sử dụng mua máy móc thiết bị (xe bơm bê tông tươi) số tiền: 2.252.000.000 đồng, số còn lại là: 87.609.330.000 đồng.

2/ Kế hoạch sử dụng vốn cho dự án Nam Minh Phương chưa dùng đến là do các thủ tục pháp lý về đầu tư hiện nay phải rất chặt chẽ, chắc chắn tránh vi phạm pháp luật theo Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật đấu thầu, năm 2013… nhiều điểm không đồng nhất, thủ tục hành chính còn quá nhiều bất cập qua nhiều cấp, ngành… Đặc biệt phương án dải thửa, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án sẽ gặp nhiều khó khăn, không phải dự án chậm tiến độ triển khai.

Do vậy để đảm bảo an toàn vốn và vẫn sinh lời cho hoạt động tài chính, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành quyết định gửi các sổ tiết kiệm có kỳ hạn số tiền còn lại chưa sử dụng đến từ đợt phát hành là 87.609.330.000 đồng gửi tròn là 90 tỷ đồng, lãi suất bình quân 6,7%/năm kỳ hạn 14 tháng từ ngày17/05/2018 đến 17/07/2019.

3/ Công ty tiếp tục kinh doanh phần bất động sản tồn kho thu hồi vốn và thu nợ khác chưa sử dụng đến gửi tiếp vào Ngân hàng số tiền là 61 tỷ đồng , lãi suất bình quân 6,7%/năm kỳ hạn 13 tháng từ ngày17/05/2018 đến 17/06/2019.

Tổng cộng số tiền gửi Ngân hàng có kỳ hạn trong báo cáo tài chính quý 3 (theo mục 2 + 3) là: 90 tỷ + 61 tỷ = 151 tỷ đồng. Lãi suất kỳ tiết kiệm này ghi trả lãi sau thanh toán một lần cả gốc cộng lãi hoạt động tài chính, chứ không phải đầu tư 151 tỷ đồng này góp vốn vào đơn vị khác như nội dung bài viết Báo Đầu tư đã nêu.

4/ Dự án xây dựng trung tâm thương mại LICOGI 14 Plaza tháng 12/2018 mới được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Hiện nay đang thực hiện đầu tư dự án từ ngày 10/12/2018, nguồn vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 phê duyệt là 20 tỷ đồng.

HĐQT Công ty cam kết thực hiện đúng mục đích, sử dụng vốn huy động để đạt hiệu quả kinh doanh cho Công ty chứ không ngoài mục đích nào khác.

Chúng tôi hy vọng Quý cổ đông sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với sự phát triển của L14 trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo tới Báo đầu tư và các Quý cổ đông được biết.