Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở đô thị trên địa bàn thành phố việt trì

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Việt Trì có 13 dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đô thị, dự án hỗn hợp khu thương mại và phát triển nhà ở và dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã được UBND tỉnh Phú Thọ giao đất, hiện mới có 06 dự án đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gồm: Dự án khu đô thị Trầm Sào, tại phường Gia Cẩm; Dự án khu nhà ở đô thị Tân Dân, tại phường Tân Dân; Dự án trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ, tại phường Thọ Sơn; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và DVTM Minh Phương, tại phường Minh Phương; Dự án đường Nguyễn Du, tại phường Nông Trang và phường Dữu Lâu và Dự án đường Hòa Phong kéo dài (đoạn C9-E7) tại phường Nông Trang, Tân Dân, Dữu Lâu).
Tính đến ngày 27/4/2016, UBND tỉnh đã cấp được 298 GCN cho chủ đầu tư của 06 dự án với diện tích 61,49 ha; UBND thành phố Việt Trì đã cấp được 2.811 GCN với diện tích 29,23 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại 06 dự án nêu trên. Cụ thể như sau:

1- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương do Công ty cổ phần LICOGI 14 làm chủ đầu tư: Diện tích được giao là 58,54 ha, trong đó, diện tích đất ở và đất thương mại dịch vụ là 25,05 ha, hiện UBND tỉnh đã cấp 137 GCN với diện tích 25,05 ha cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp 1.043 GCN với diện tích 12,08 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
2- Dự án đường Hòa Phong kéo dài C9-E7, thuộc địa bàn các phường: Nông Trang, Tân Dân, Dữu Lâu do Công ty cổ phần đầu tư Hải Hà Land làm chủ đầu tư: Diện tích được giao là 26,52 ha, trong đó, diện tích đất ở đô thị và đất thương mại dịch vụ là 9,35 ha, hiện UBND tỉnh đã cấp được 51 GCN với diện tích 8,2 ha cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp được 309 GCN với diện tích 2,41 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
3- Dự án đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Du, thuộc địa bàn các phường: Nông Trang, Dữu Lâu do Công ty cổ phần giao thông Phú Thọ làm chủ đầu tư: Diện tích đã giao là 43,24 ha, trong đó diện tích đất ở đô thị và đất thương mại dịch vụ là 22,56 ha, hiện UBND tỉnh đã cấp được 93 GCN với diện tích 20,98 ha cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp 1.346 GCN với diện tích 13,41 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
4- Dự án khu đô thị Trầm Sào, thuộc địa bàn phường Gia Cẩm do Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Lilama làm chủ đầu tư: Diện tích được giao là 3,90 ha, trong đó đất ở đô thị và đất thương mại dịch vụ là 1,34 ha, đến nay UBND tỉnh đã cấp được 02 GCN với diện tích 1,34 ha cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp đã cấp 53 GCN với diện tích 0,43 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
5- Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ, thuộc địa bàn phường Tiên Cát do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp FBS làm chủ đầu tư, diện tích được giao là 2,87 ha, trong đó diện tích đất ở và đất thương mại dịch vụ là 2,66 ha, đến nay UBND tỉnh đã cấp chung 01 GCN với diện tích 2,66 ha cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp 57 GCN với diện tích 0,83 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
6- Dự án Khu nhà ở đô thị Tân Dân, thuộc địa bàn phường Tân Dân do Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Dịch vụ Phú Đức làm chủ đầu tư: diện tích được giao là 6,99 ha, đến nay UBND tỉnh đã cấp được 14 GCN với diện tích 3,26 ha đất ở đô thị và đất thương mại, dịch vụ cho chủ đầu tư và UBND thành phố Việt Trì đã cấp 03 GCN với diện tích 0,07 ha cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại dự án.
Về cơ bản, tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đô thị, dự án hỗn hợp khu thương mại và phát triển nhà ở và dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm, thời gian thực hiện kéo dài; trong 13 dự án được giao đất mới có 06 dự án đủ điều kiện cấp GCN. Tiến độ cấp GCN chậm là do một số nguyên nhân sau: Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản trầm lắng, các nhà đầu tư bất động sản gặp khó khăn… nên chưa chú trọng đến công tác cấp GCN; Một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; Việc thực hiện thủ tục hành chính giữa các hộ dân, chủ dự án và chính quyền địa phương yêu cầu phải chặt chẽ, thời gian thực hiện thường kéo dài; Nhiều hộ dân chưa nộp hết tiền sử dụng đất theo hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư nên chưa được chủ đầu tư thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; đối với dự án chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì phải khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Việt Trì giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ cấp GCN (khi có đủ điều kiện) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh cấp GCN cho các chủ đầu tư để làm cơ sở cấp GCN cho các hộ dân theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Lê Thị Hương Giang – Chi cục Quản lý đất đai