Tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 1. D án Khu đô th mi Minh Phương – Thụy Vân, thành phố Việt Trì:

1.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T.

– Tên dự án: Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

– Địa điểm: Phường Minh Phương và xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Quy mô sử dụng đất: 44,7119 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Quyết định chấp thuận đầu tư dự án (số 507/QĐ-UBND ngày 28/2/2013).

– Tiến độ được phê duyệt: Từ năm 2012 đến hết quý IV/2018.

1.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Chưa thực hiện các bước tiếp theo.

 1. Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì:

2.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ TOÀN CẦU.

– Tên dự án: Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì.

– Địa điểm: Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 58,52 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án (số 523/QĐ-UBND ngày 28/2/2013).

– Tiến độ được phê duyệt: Từ năm 2012 đến hết năm 2015.

2.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Đang lập hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án.

 1. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

3.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG.

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương.

– Địa điểm: Phường Minh Phương, phường Nông Trang và phường Vân Cơ – thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 58,54 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: điều chỉnh dự án (QĐ số 3360 ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh

– Tiến độ được phê duyệt: Tháng 1/2005 đến hết năm 2013.

3.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật:

+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải đã hoàn thành cơ bản các tuyến trong đô thị và đang hoàn thiện nốt hệ thống cửa xả, cửa thu nước tại những vị trí giáp ranh của dự án.

+ Hệ thống giao thông cơ bản hoàn thành, hiện đang hoàn thiện lát vỉa hè; Hạng mục cây xanh đang triển khai thực hiện.

+ Hệ thống cấp nước đã thi công xong về cơ bản các phần việc thuộc gói thầu số 01 cấp nước giai đoạn I

+ Hệ thống cấp điện đã hoàn thành thi công các phần việc của gói thầu giai đoạn 1 và đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu đóng điện bàn giao với đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định;  giai đoạn 2 đang triển khai thực hiện,

–  Giá trị khối lượng hoàn thành:: 354,124 tỷ đồng/ 505,521 tỷ đạt 70%.

 1. Dự án Khu nhà ở đồng Trầm Sào (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

4.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT LILAMA.

– Tên dự án: Dự án khu nhà ở Trầm Sào.

– Địa điểm: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 3,833 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Thu hồi giao đất tại Quyết định số 4059/QĐ-UB ngày 28/12/2004; Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 11/8/2005; điều chỉnh quy hoạch phần đất xây dựng chợ tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 16/12/2011.

– Tiến độ được phê duyệt: Từ quý I/2007 đến quý IV/2012.

4.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: đã hoàn thành và bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành của tỉnh (theo văn bản 2111/UBND-QH ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quản lý hạ tầng kỹ thuật dự án Khu nhà ở Trầm Sào, thành phố Việt Trì)

– Hạng mục công trình kiến trúc:  Đã xây dựng 135/157 căn, đạt 85%

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 29,6/ 31,5 tỷ đồng, đạt 94%  so với TM đầu tư  xây dựng hạ tầng được duyệt

 1. Dự án Khu nhà ở Nam Đồng Mạ (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

5.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐTXD VÀ PTĐT LILAMA

– Tên dự án: Dự án khu nhà ở Nam Đồng Mạ.

– Địa điểm: Phường Thọ Sơn, Thanh Miếu, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 7,39 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Thu hồi giao đất tại Quyết định số 1914/QĐ-UB ngày 20/72005; Phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/1/2012.

– Tiến độ được phê duyệt: Từ quý I/2009 đến quý IV/2013

5.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: đạt 79%.

– Hạng mục công trình kiến trúc: đã xây dựng 34/335 căn: đạt 10%.

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 78,1 tỷ = 30% so với TM đầu tư được duyệt

 1. Dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

6.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP TÀI CHÍNH VÀ PT DOANH NGHIỆP.

– Tên dự án: Khu Trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ.

– Địa điểm: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Quy mô sử dụng đất: 2,867 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 3 tại Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ.

– Tiến độ được phê duyệt: Từ quý IV/2004 đến hết 31/3/2014

6.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thành việc thi công xây dựng các hạng mục hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện hạ thế, trạm biến áp 400KVA và đường dây 6(22)/0,4 KV; đang triển khai thi công phần hạ tầng kỹ thuật phần điều chỉnh quy hoạch

– Hạng mục công trình kiến trúc: 36/ 76 lô đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng; 08 lô đã xây dựng phần móng (chưa xây dựng phần thân).

+ Nhà văn hoá: Đã thi công xong 90% khối lượng.

 1. Dự án Khu nhà ở đô thị đồng Trằm Đá (dự án sử dũng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

7.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐTPT CT DU LỊCH – DETOURPRO.

– Tên dự án: Khu nhà ở đô thị đồng Trằm Đá.

– Địa điểm: Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 4,42 ha.

– Tiến độ được phê duyệt: Từ quý IV/2008 đến quý IV/2013 (Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ).

7.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; kè chắn đất; vét bùn san nền đạt 50%

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 24,5/49 tỷ, đạt 50% so với TM đầu tư  xây dựng hạ tầng

 1. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Tổng hợp Happro – Việt Trì:

8.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP ĐT&PT HẠ TẦNG TM HÀ NỘI.

– Tên dự án: Khu trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp Hapro Việt Trì.

– Địa điểm: Phường Vân Phú, TP Việt Trì

– Quy mô sử dụng đất: 5,52 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: cấp giấy chứng nhận ĐT số 181023000353 ngày 25/5/2010; thu hồi giao đất tại Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 7/12/2010.

– TĐ được phê duyệt: Khởi công quý III/2010, hoàn thành quý III/2011.

8.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

–  Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thành 30 – 40% công tác san nền của toàn bộ công trình.

– Giá trị khối lượng hoàn thành: Đã ứng 10,3 tỷ đồng trả kinh phí bồi thường GPMB.

– Ngày 23/05/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 388/SKH&ĐT-KTĐN yêu cầu Chủ đầu tư tạm dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh để chờ ý kiến của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh cho phép triển khai tiếp.

 1. Dự án Khu Thương mại và Dịch vụ đô thị phường Vân Phú, thành phố Việt Trì (GreenCity).

9.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP HÀ NỘI MARINA ĐẦU TƯ BĐS.

– Tên dự án: Khu Thương mại và Dịch vụ đô thị phường Vân Phú, thành phố Việt Trì (Green City).

– Địa điểm: Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 15,54 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: Phê duyệt tại Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 25/10/2010; thu hồi giao đất tại Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 13/12/2010.

– Tiến độ được phê duyệt: 2011 đến 2017.

9.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Dự án đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hiện chưa triển khai khởi công xây dựng dự án.

– Giá trị khối lượng hoàn thành: Ngày 08/8/2012 Chủ đầu tư đã chuyển số tiền 26,171 tỷ đồng chi phí GPMB tạm tính cho UBND thành phố Việt Trì.

 1. Dự án đường Hòa Phong kéo dài C9-E7 (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

10.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư:  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI HÀ LAND.

– Tên dự án: Dự án đường Hòa Phong kéo dài C9-E7.

– Địa điểm: Đường Hoà Phong kéo dài đoạn (C9-E7), thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 26,52 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 29/4/2007; thu hồi giao đất tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 18/10/2007.

– Tiến độ được gia hạn: Khởi công quý IV/2007, hoàn thành trước tháng 10/2013 (Gia hạn tại văn bản số 4231/UBND-KT2 ngày 24/10/2012)

12.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Tổng diện tích đất đã được BPMB là 25,5/26,5 ha, đạt 96,3%.

– Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án ước đạt 83%

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 133,7/163 tỷ đồng đạt 82% với TM đầu tư xây dựng hạ tầng.

 1. Dự án xây dựng đường Nguyễn Du và Hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Du (dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng):

11.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư:  CÔNG TY CP GIAO THÔNG PHÚ THỌ.

– Tên dự án: Xây dựng đường Nguyễn Du và Hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Du.

– Quy mô sử dụng đất: 43,2 ha

– Dự án đã được UBND tỉnh: phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2006; thu hồi giao đất tại Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 29/11/2004.

– Tiến độ được gia hạn: Hết quý IV/2013.

11.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Công tác bồi thường GPMB: 42/43,3 ha đạt 96,9% diện tích đất dự án.

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật:

+ Cơ bản hoàn thành trục chính đường Nguyễn Du: Đường ngang qua đường sắt; Trục chính đường Nguyễn Du đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tất Thành với chiều dài là 700m; Đường dây cao thế 6(22)KV thuộc lộ trung gian Minh Phương từ đường Hùng Vương đến đường Trần Phú; Mặt đường bê tông nhựa hạt thô đang thi công được 2350m/2500m.

+ Đường nội bộ: Mặt đường nội bộ 4600m/5500m đạt 85%; Mặt đường nội bộ 4600m/5500m đạt 85%; Cống thoát nước và rãnh dọc đường nội bộ 7500m/10000m.

+ Hệ thống cấp, thoát nước và hệ thống cấp điện thi công đạt 80%.

+ Khu bổ xung: Đã thi công cơ bản xong phần san nền và nền đường giao thông của toàn bộ diện tích đất đã giải phóng được mặt bằng.

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 196,6/216,9 tỷ đồng đạt 90,6% với TM đầu tư xây dựng hạ tầng.

 1. Dự án Khu nhà ở đô thị Tân Dân, P. Tân Dân, TP. Việt Trì:

12.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư: CÔNG TY CP XDTM VÀ DỊCH VỤ PHÚ ĐỨC.

– Tên dự án: Khu nhà ở đô thị Tân Dân, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

– Địa điểm: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 6,99 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: chấp thuận đầu tư dự án tại văn bản số 1189/UBND-KT1 ngày 22/5/2012.

– Tiến độ được phê duyệt: Tháng 6/2012 đến tháng 12/2015.

12.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: đã thi công xong các hạng mục: San nền, tường kè.

– Hiện tại công ty đang triển khai tiếp các hạng mục tiếp theo của dự án : làm nền đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt, việc triển khai dự án đến nay vẫn đảm bảo theo đúng tiến độ của dự án.

– Giá trị khối lượng hoàn thành: 48/100,6 tỷ đồng đạt 48% với TM đầu tư xây dựng hạ tầng.

 1. Dự án Khu nhà ở cao cấp Vương Cường, P.Dữu Lâu, TP.Việt Trì:

13.1. Thông tin chung về dự án:

– Chủ đầu tư:  CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VƯƠNG CƯỜNG.

– Tên dự án: Khu nhà ở cao cấp Vương Cường.

– Địa điểm: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì.

– Quy mô sử dụng đất: 13,2 ha.

– Dự án đã được UBND tỉnh: chấp thuận đầu tư dự án (số 2104/UBND-KT1 ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ)

– Tiến độ được phê duyệt: Tháng 6/2012 đến tháng 12/2017.

13.2. Tiến độ thực hiện đến kỳ báo cáo tháng 8/2013:

– Triển khai kê khai, kiểm đếm (đợt 1) đất trồng lúa, đất nông nghiệp và tài sản trên đất của các hộ dân thuộc phạm vi GPMB: đạt 303 hộ (tương đương khoảng 10,5ha)/ tổng số 341 hộ.

– Tập hợp, kiểm tra, tính toán và hoàn thiện hồ sơ kê khai, kiểm đếm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí GPMB đợt 1 làm cơ sở lập kế hoạch vốn (khoảng 15 tỷ đồng) chuẩn bị chi trả tiền đền bù cho các hộ dân.

– Phối hợp làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trồng lúa nước của dự án (quy định tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP) theo nội dung Tờ trình số 4641/TTr-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ.