Báo cáo quản trị năm 2021

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 như sau:

Chi tiết nội dung mời xem ở đường link bên dưới:

BCQT nam 2021 Ban THIEU THONG TIN