Chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam Minh Phương

Công ty cổ phần Licogi 14 – Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố Việt Trì tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1 cho các hộ dân trên địa bàn phường Minh Phương. Thực hiện Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương của UBND thành phố Việt Trì, Công ty cổ phần Licogi 14 đã chi trả đợt 1 cho 29 hộ dân với tổng kinh phí trên 12,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường đất nông nghiệp trên 6,5 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 4,8 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất trên 645 triệu đồng; kinh phí bồi thường cây cối hoa màu trên 128 triệu đồng… Phương án hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng trong bồi thường GPMB Dự án là hệ số 4 đối với đất nông nghiệp. Chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch nên đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là 1 trong 10 dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ trong năm 2021. Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB để sớm khởi công dự án.