Road, traffic works

Các công trình giao thông đã thi công năm 2011

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Dự án xây dựng các công trình giao thông

Các dự án xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2002 – 2007: Tên nhà thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14 Địa chỉ : Số 2068 Đại lộ Hùng Vương – phường Nông Trang – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ .   Danh sách các dự án gần đây […]

1