PCT UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tiến độ dự án Nam Minh Phương

Dự án Khu đô thị Nam Minh Phương do Công ty CP Licogi 14 làm chủ đầu tư, quy mô 54,4 ha nằm trên địa bàn 2 phường Minh Phương và Minh Nông. Đây là dự án trọng của Thành phố Việt Trì và tỉnh Phú Thọ và là dự án do nhà nước thu hồi đất. Tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực.