Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần LICOGI 14

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Ông: Phạm Gia Lý Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên HĐQT
3 Ông: Lại Xuân Hùng Thành viên HĐQT
4 Bà: Phan Lan Anh Thành viên HĐQT
5 Ông: Phạm Hùng Cường Thành viên
BAN KIỂM SOÁT
1 Bà: Vũ Thị Vân Nga Trưởng Ban kiểm soát
2 Ông: Phạm Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát
3 Ông: Hoàng Như Thái Thành viên Ban kiểm soát
THƯ KÝ HĐQT (người quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin)
1 Ông: Huỳnh Thành Hậu
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1 Ông: Lại Xuân Hùng Tổng giám đốc
2 Ông: Nguyễn Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
3 Ông: Hoàng Hàng Hải Phó Tổng giám đốc
CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON
1 Ông: Bùi Tiến Sỹ Giám đốc Chi nhánh LICOGI 14 tại Lào Cai
2 Ông: Phạm Hùng Cường Giám đốc Chi nhánh LICOGI 14 tại Hà Nội
3 Ông: Hoàng Hàng Hải Giám đốc Chi nhánh Cty CP LICOGI 14.2
4 Ông: Trương Vĩnh Nam Phó GĐ Chi nhánh Cty CP LICOGI 14.2
5 Ông: Vương Đức Vũ Phó GĐ Chi nhánh Cty CP LICOGI 14.2
6 Ông: Phạm Hùng Sơn Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14.6
TRƯỞNG PHÓ CÁC PHÒNG BAN
1 Ông: Hà Văn Lợi Kế toán trưởng
2 Ông: Phùng Khánh Lạc Phó phòng kế toán
3 Ông: Vũ Văn Đại Trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật
4 Ông: Nguyễn Công Dương Trưởng phòng cơ giới – vật tư
5 Ông: Huỳnh Thành Hậu Phụ trách phòng tổ chức – lao động
6 Bà: Nguyễn Thị Sim Phụ trách văn phòng
CÁC ĐOÀN THỂ
1 Ông: Hoàng Hàng Hải Bí Thư đảng ủy
2 Ông: Phạm Hùng Sơn Phó bí thư đảng ủy
3 Ông: Huỳnh Thành Hậu Chủ tịch Công đoàn
4 Ông: Phùng Ngọc Hiệp Bí thư đoàn thanh niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *