Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp, hạ tầng khu đô thị.

Sứ mệnh

– Áp dụng công nghệ mới tiên tiến để cung cấp sản phẩm xây dựng chất lượng cao với giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường.
– Tạo giá trị gia tăng bền vững cho Công ty đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và khách hàng
– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

GIá trị

Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển bền vững