TỔNG QUAN DỰ ÁN

I. Vị trí, phạm vi, diện tích khu vực lập quy hoạch

Khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết có diện tích 54,43ha; thuộc địa bàn phường Minh Phương là 45,88 ha; tỷ lệ 84,3% và phường Minh Nông là 8,55ha; tỷ lệ 15,7%. Vị trí giới hạn như sau:

  • Phía Bắc giáp khu đô thị Minh Phương, phường Minh Phương.
  • Phía Nam giáp quốc lộ 32C.
  • Phía Đông giáp khu Hợp Phương, khu Cao Đại, phường Minh Phương và khu Minh Bột, phường Minh Nông.
  • Phía Tây giáp khu Liên Minh, phường Minh Phương và thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân.
  • Thời gian thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện