Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2020
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong Sản xuất kinh doanh năm 2018
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018
Bằng chứng nhận của Bộ xây dựng và công đoàn xây dựng Việt Nam
Huân chương lao động hạng nhì
Huân chương lao động hạng 3 cho công ty cổ phần LICOGI14 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002-2006
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Kỷ niệm chương Hùng Vương do UBND tỉnh Phú Thọ trao tặng năm 2006
bang-khen-cua-chu-tich-tinh-pt
Hai bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2004
boxd
Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2001
huanchuongld1
Huân chương lao động hạng nhất năm 1991
huan-chuong-ld-hang-nhi
Huân chương lao động hạng nhì công ty LICOGI 14 năm 1987
dscn9997
Huân chương lao động hạng nhất đội cạp bánh lốp LICOGI14 năm 1986
anh-hung-ld-doi-cap-lop
Danh hiệu anh hùng lao động đội cạp bánh lốp LICOGI14 năm 1985