Bà Nguyễn Thúy Ngư – Chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn đã bán 704.300 cổ phiếu

Ngày 06/12/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu L14 của bà Nguyễn Thúy Ngư – Chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT Công ty, đã bán 704.300 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 1.535.034 cổ phiếu tỷ lệ 4,97%, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 830.734 cổ phiếu tỷ lệ 2,69%.

BC ket qua giao dich Nguyen Thuy Ngu